Een magisch bezoek aan het mooiste bos van België: Hallerbos

“And above all, watch with glittering eyes the whole world around you because the greatest secrets are always hidden in the most unlikely places. Those who don’t believe in magic will never find it.” (Roald Dahl)

Van midden april tot begin mei zakken natuurliefhebbers af naar het anders schijnbaar weinig bijzondere Hallerbos, een gebied van 552 hectare ten zuidoosten van Halle. In die periode gebeurt er namelijk iets magisch: de bloei van de boshyacint.

Op de bodem van het woud, dat er anders uitziet gelijk elk ander bos, verschijnt er plots een enorm paarsblauw bloementapijt dat iedereen versteld doet staan. Uit alle uithoeken van de wereld komt men samen om dit magische moment van Moeder Natuur te aanschouwen.

From mid-April till early May nature lovers from all over the world travel down to the seemingly one-in-a-dozen Hallerbos. It’s an area of 552 hectares in the southeast of Halle. In this specific spring period something magical happens: the flowering of the “bluebell” flowers.

All of a sudden, the soil of the forest, that usually looks like any other soil, turns into an amazing purple blueish flower carpet that stops everyone in their tracks (to take pictures and stuff, you know). From all corners of the world people gather to adore this magical moment created by Mother Nature. 

Hallerbos Hallerbos

Het Hallerbos is eigenlijk redelijk nieuw

Oorspronkelijk maakte het Hallerbos deel uit van het Kolenwoud, dat zich voor de komst van de Romeinen in dit gebied uitstrekte van de Zenne tot de Maasvallei en in feite één geheel vormde met het Zoniënwoud. Doorheen de geschiedenis is het woud versnipperd en het Hallerbos is een van de laatste resten dat overblijft.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog heeft het Hallerbos erg afgezien. De Duitse bezetters kapten heel wat bomen om en gebruikten het vergaarde hout onder andere voor de loopgraven. Er schoot uiteindelijk niet zo veel meer over van het Hallerbos.

In 1930 werd het gebied teruggeven aan de Belgen, die er gedurende twee decennia hard aan werkten om het bos in haar originele glorie te herstellen. Dit maakt deel uit van de reden waarom het Hallerbos er vandaag uitziet zoals het is: alle bomen zijn ongeveer even oud en de grond is ideaal voor de hyacinten om volop te groeien.

Originally, the Hallerbos was part of the Kolenwoud, which before the arrival of the Romans spread from the Zenne valley to the Maas valley. In fact, the entire whole that used to be the Sonian Forest used to include the Hallerbos. Throughout history the forest dispersed and the Hallerbos is one of the last peaces that remain today. 

During World War I, the Hallerbos had a lot to endure. The German occupiers cut down a lot of trees for the trenches. In the end, not much was left of the Hallerbos. 

In the thirties, the area was given back to the Belgians, who worked hard for two decades to restore the forest in her former glory. This is partly the reason why the forest looks like it does today: all trees had to be replanted and that’s why all the trees are more or less the same age and height and the ground is ideal for bluebell flowers to grow galore. 

Hallerbos Hallerbos

Magisch moment, maar wel tijdelijk

Verspreid in het glooiende landschap van het Hallerbos, leiden oude, holgelopen wegen naar de magische, wondermooie landschappen die je ziet in mijn foto’s. Tussen de beuken, eiken en essen van het Hallerbos groeien de befaamde paarsblauwe hyacinten. Dat gebeurt alleen in de periode van midden april tot begin mei (soms wat vroeger of later naar gelang het weer). De bloemetjes groeien dus in totaal maar een paar weken per jaar. Alles hangt af van het weer en de hoeveelheid zonlicht die door de frisgroene beukenblaadjes glipt, de temperatuur, de hoeveelheid regen…

Het Hallerbos dateert van de vorige ijstijd, is een unicum in de wereld en daarom ook van enorme ecologische waarde!

The magical moment only lasts for three short weeks. All over the rolling landscape of the Hallerbos old, hollowed out pathways lead to the magical, mesmerizing landscapes you see in my pictures. Between the beech, oaks, and ash in the Hallerbos grow the famous purple bluebell flowers. It only happens in the period between mid-April till early May (sometimes a bit more early but it all depends on the weather). The flowers bloom only a few weeks per year and the condition of the flowers fully depends on the weather, the amount of sunlight creeping through the fresh green beech leaves, the temperature, the amount of rain…

The Hallerbos dates back to the previous Ice Age, is a unicum in the world and because of that it has also enormous ecological value!

Hallerbos Hallerbos

Hallerbos

Wat je moet weten voor jouw bezoek

Op de website http://www.hallerbos.be zal je zien dat er verschillende parkings beschikbaar zijn en dat er ook bij het openbaar vervoer rekening wordt gehouden met de groeiende interesse in het zogenaamde hyacintenfestival (ze leggen extra bussen in en er zijn B-dagtrip tickets van de NMBS verkrijgbaar). Kom je toch met de auto, gebruik dan best Waze en niet de gewone GPS. Ik ben zo vlot tot op Parking 1 geraakt.

Het belangrijkste dat je moet weten als je het bos gaat verkennen, is dat je op het hoofdpad moet blijven. Overal in het bos zie je kale stroken en plekken. Het feit dat er geen bloemetjes staan, betekent dat er in de vorige jaren te veel mensen gewandeld hebben. Uit de zaadjes in de bloemblaadjes van de hyacinten groeien namelijk wortels die niet kunnen doordringen in platgetrapte grond. Zo drogen ze uit en zal die plek het volgende jaar niet deel uitmaken van het magische bloemenspektakel.

Blijf dus op het zandpad en ga ook geen bloemen plukken (dat is verboden). Het zijn echter niet de bloemenplukkers die vandaag het probleem zijn, maar wel de zelfbenoemde fotografen die met hun camera of smartphone selfies maken en fotoshoots houden. En ik moet eerlijk zijn: ik had niet door dat de weggetjes die vanaf het hoofdpad tussen de bloemen lopen niet bedoeld zijn om te wandelen… totdat iemand me erop wees. Maar je kan dus even mooie foto’s maken vanop het pad terwijl je de bloemetjes de kans geeft om vrij te groeien! Voor professionele fotoshoots (tussen het paars) moet je eerst toestemming vragen via hallerbos.be.

On the site http://www.hallerbos.be you’ll find several parking lots available and they also add more busses and special B-daytrip train tickets to keep up with the growing interest for the so called Hyacintentfestival. If you decide to come by car, use Waze and not your usual GPS. It got me to Parking 1 smoothly. 

The most important thing you should know when you go out discovering the forest, is to stay on the main road. Everywhere in the forest you’ll see bald spots and strips scarring the flower carpets. The fact that there are flowers in those places means that too many people walked there. Out of the seeds from the flower petals of bluebells roots spring but they can’t penetrate crushed soil. So the seeds dry out and there won’t flowers in that spot the next year to finish the magical flower spectacle. 

So, please, stay on the sand road and don’t pluck any flowers (it is forbidden, actually). Although it’s not people plucking flowers that are the main problem today, but the self-proclaimed photographers taking their cameras into the flowerbeds and taking selfies from within the flower carpet. Just know that there are enough opportunities to take pictures from the main pathway. To be honest: I didn’t realize at first that the narrow winding strips crawling up between the flowers aren’t meant to walk on… until someone pointed it out to me. Give the flowers the chance to grow freely. For professional photoshoots (between the purple madness if you prefer) you have to ask permission via hallerbos.be. 

Hallerbos

Je kan het bos best bezoeken op een zonnige dag zodat de bloemen hun mooiste kleur kunnen tonen. In zonlicht en warmte groeien ze nu eenmaal beter. Als de bloemen twee dagen geen zonlicht zien, verliezen ze hun kleur. Je kan ook best ’s ochtends gaan, zodat het licht optimaal is en je de grote drukte van de namiddag voor bent.

Zorg ervoor dat je je eigen snacks en water meebrengt, want je kan nergens iets kopen (behalve in de omliggende steden en dorpen). Breng een zakje mee om je afval in te verzamelen bijvoorbeeld. Er zijn wel mobiele toiletten op de parking voor wie nodig moet.

Tenslotte, het Hallerbos is niet de enige locatie waar je de hyacintenbloei kan aanschouwen, maar het is wel de grootste. Je kan ook van dit jaarlijkse magische moment genieten in bijvoorbeeld het Helleketelbos, Scherpenberg of het Brakelbos. Mogelijk spot je op eender welke van deze locaties ook wel een ree, vos of wezel! Meer info op natuurenbos.be

You can best visit the forest on a sunny day so that the flowers can really show off their color. In the sunlight and warmth they simply grow better. When the flowers don’t see sunlight for two days, they loose their bright purple color. It’s also best to go in the morning, so that the light is great for pictures and you are ahead of the masses visiting in the afternoon.

Make sure to bring your own snacks and drinks, because you can’t buy anything there (unless you go to the neighboring towns and cities). Bring a bag with you to store your garbage. There are some festival toilets near the parking lot though. 

Finally, you should know that the Hallerbos isn’t the only location where you can admire the Hyacintfestival, but it is the biggest. You can also enjoy this yearly magic moment in for example the Helleketelbos, Scherpenberg or the Brakelbos. Possibly you’ll spot a deer, fox or weasel in one of these places! More information on natuurenbos.be

Voor meer reisinspiratie in België kan je hier kijken!
Look here for more travel inspiration in Belgium!


Pin it for later!

Kopie van smoothie (1)