Ik denk dat ik een tijdje bij Joden moet wonen

Op een mooie maandagochtend tijdens een doodgewone 3CMGM week kwam een nieuwe professor aan op de AMS. Want zo gaat dat in ons programma: elke week hebben we een nieuw gezicht voor de klas. Deze keer hadden we het geluk dat we les zouden krijgen over Intercultural Awareness in a Business Context (IAB) van de geweldige, inspirerende and lieve Banu Golesorkhi.

Haar les startte alvast met een veelbelovende boodschap: de volgende dag zouden we het Joodse kwartier in Antwerpen gaan bezoeken. Het doel van deze uitstap? Bestuderen hoe we zouden reageren wanneer we geconfronteerd werden met een compleet verschillende cultuur en mentaliteit dan die van onszelf. Dat is een logische manier om deze uitstap te verantwoorden want je kan immers geen enkele cultuur op zich in al zijn facetten leren kennen in iets meer dan een halve dag! Je kan alleen observeren hoe jijzelf ermee omgaat als je zoiets voorgeschoteld krijgt. En hoe ik mij voelde bij de Joodse cultuur was niet helemaal wat ik verwacht had!

3CMGM-antwerpen-joden

IAB is een les die bedoeld is om onze ogen en geest te openen en ons zo te helpen om onszelf onder te dompelen in alle culturen van de wereld, gemeenschappen en business contexten, zodat we uiteindelijk een succesvolle internationale carrière kunnen najagen. Klinkt best fancy, toch?

Als Belg, en meer specifiek als student die al vijf jaar in Antwerpen studeert, heb ik natuurlijk al heel vaak orthodoxe Joden door de straten zien lopen. We bemoeien ons echter niet met elkaars doen en laten. Zo is het altijd geweest en ik heb er eigenlijk nooit veel over nagedacht. Vroeger zat er zelfs een meisje in mijn klas uit een orthodox Joodse familie. Ik merkte haar religie eigenlijk alleen maar op tijdens schooluitstappen omdat ze dan altijd een hele lijst bij zich had met wat ze wel en niet mocht eten. En meestal at ze dan maar gewoon vegetarisch.

Dus, op een zonnige dinsdagochtend wandelde de 3CMGM klas rond in het Joodse kwartier. We bezochten een synagoge (mijn eerste keer!) en leerden er over de Joodse manier van leven, hun regels en hun religie. Ik had persoonlijk heel veel vragen en stelde ze allemaal, net als enkele anderen in mijn klas.

We ontdekten waarom Joodse vrouwen pruiken dragen, waarom Joden één keer per jaar hun huis verkopen en hoe je een rabbijn kan worden. Ik mocht ook voor de eerste keer een Torah bekijken en vasthouden – een superervaring voor een book nerd als ik! Ook at ik mijn eerste koosjer maaltijd ooit en het was meer vullend dan ik dacht! Helemaal niet zoals vegetarisch eten.

Voor de helft van onze klas was dit de eerste keer dat ze in contact kwamen met een échte Jood. Sommigen waren er niet zo zeker van wat ze van de cultuur en de mensen moesten denken. Sommigen konden bijvoorbeeld niet begrijpen hoe de Joden zomaar half de Bijbel kunnen negeren.

Maar de vraag is: what did I think? Zoals ik al zei, mijn reactie op deze cultuurervaring was aan de ene kant wat ik verwachtte… en aan de andere kant ook compleet verrassend. Als iemand die reist, couchsurft, airbnbt en in vier gastfamilies in evenveel landen heeft verbleven, vind ik dat ik er best wel voor open sta om over andere culturen te leren. Ik ga dan ook actief op zoek naar locals die me een plaats willen aanbieden om te verblijven.

3CMGM-joden-antwerpen-flatbread

Van elke cultuur waarvan ik de kans heb gekregen om deze grondiger te leren kennen, heb ik altijd wel dingetjes opgepikt die ik me eigen heb gemaakt. Meestal onbewust. Ik heb echter gemerkt dat er niets is uit de Joodse cultuur dat ik me eigen wil maken. Het lijkt gewoon helemaal mijn ding niet…

Dus ik kan natuurlijk maar één ding concluderen: ik denk dat ik een tijdje bij Joden moet gaan wonen.

Disclaimer: Mijn artikel verscheen eerst op AMSlife.

I think I need to live with Jews

One fine Monday morning of a regular 3CMGM week a new professor arrived. This time, we were so fortunate to be taught about Intercultural Awareness in a Business Context (IAB) by the wonderful, inspiring and kind Banu Golesorkhi.

Her class started with a great message: the next day, we would be visiting the Jewish Quarter in Antwerp. The goal? To see how we would react when we are confronted with a completely different culture and mentality. Because, obviously, you cannot understand a new culture in half a day. You can only observe how you yourself feel about it. And how I felt about it, was not what really I expected.

Why did we even visit the Jewish Quarter? IAB is a class meant to “open our minds” and help us immerse ourselves into all the world’s cultures, societies and business contexts so we can have a successful international career. Sounds fancy, huh?

As a Belgian, and more specifically as a five-year student in Antwerp, I have seen the orthodox Jews around a lot in the streets. We all mind our own business, and we don’t bother each other. That’s how it’s always been and I’ve never given much thought about it.

So on a sunny Tuesday morning, we walked around in the Jewish Quarter and visited a synagogue. There we learned about the Jewish ways, rules and religion. I had a lot of questions and didn’t hesitate to ask them!

We learned why Jewish women wear wigs, why the Jews sell their house once a year and how you can become a rabbi. I got to hold my first Torah, which is amazing for an ex-literature student! And I ate my first kosher meal, which was more filling than I expected and not at all like vegetarian food! For half the 3CMGM class it was their first encounter ever with a real Jew. Some were not sure what to think about it and others could not understand how they could reject half the Bible.

So what did I think? Like I said, my reaction to this culture was both what I expected… and it was extremely surprising. As someone who travels, couchsurfs, airbnbs and has stayed in four host families in as many countries, I am very open to learn from other cultures. I actively search for locals who want to offer me a place to stay.

From each culture that I have had the chance to get to know more in depth, I have picked up some things and made them my own. But I noticed that there is nothing from the Jewish culture that I seem to want to adopt. None of their ways seems to be ‘my thing’.

So, really, there is only one conclusion: I think I need to go and live with Jews for a while.


(This article was written by me in assignment for AMSlife, the student platform of Antwerp Management School of which I was a pioneering ambassador and leader.)